O tvrtki

SPP d.o.o. iz Varaždina privatno je trgovačko društvo za konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša. Osnovano je 1993. godine i zapošljava stalno zaposlene djelatnike visoke stručne spreme iz područja rudarstva, geotehnike, građevinarstva, geologije, biologije i agronomije (krajobrazna arhitektura) te inženjerstva okoliša.

Poslovni sustav tvrtke podijeljen je u dva osnovna odjela: Odjel geotehničkog istraživanja i projektiranja i Odjel Rudarstva i zaštite okoliša.

Osnovu geotehničkog istraživanja i projektiranja čine kvalitetni terenski istražni radovi. Uz široki spektar vlastitih bušaćih garnitura posjedujemo i opremu za geofizička istraživanja i to: seizmička refrakcija, P i S valova, spektralna analiza površinskih valova SASW i MASW, geoelektrična istraživanja VES i 2D geoelektrična tomografija, georadar GPR, ispitivanje integriteta pilota.

Također smo u vlasništvu CPT-u statičke penetracijske sonde s mjerenjem pornog tlaka, kao i plosnatog dilatometra DMT tipa Marcheti. Istražne bušotine opremamo i inklinometarskim cijevima proizvođača Sisgeo srl, a horizontalne pomake mjerimo najnovijom biaxial digital MEMS mjernom sondom.

Uzorke tla nakon istražnog bušenja ispitujemo u geotehničkom laboratoriju, koji je dio poslovnog sustava tvrtke. Temeljem detaljnih istražnih radova izrađujemo geotehničke elaborate temeljenja, projekte temeljenja i zaštite građevne jame.

Posjedujemo Rješenje ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova osnovom kojeg nudimo usluge bušenja zdenaca (bunara) promjera do 320 mm, piezometara i ostalih strukturno-opažačkih bušotina. Nudimo osvajanje izvedenih vodozahvatnih zdenaca metodom “air lifta”, kompresorom kapaciteta 10 m3/min. Vršimo i hidrogeološka mjerenja izdašnosti te izdajemo hidrogeološka izvješća o kapacitetu zdenca i parametrima vodonosnika, a za potrebe dobivanja koncesije kod zahvata podzemne vode.

SPP d.o.o. ima dugu tradiciju u izradi tehničke dokumentacije za površinsku eksploataciju vezanih i nevezanih mineralnih sirovina (tehničko – građevnog kamena, pijeska, šljunka i gline). Izrađujemo studije utjecaja na okoliš, elaborate zaštite okoliša i operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

Stručnost​

SPP d.o.o. iz Varaždina privatno je trgovačko društvo za konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša.

Konzalting

SPP d.o.o. ima dugu tradiciju u izradi tehničke dokumentacije za površinsku eksploataciju vezanih i nevezanih mineralnih sirovina (tehničko – građevnog kamena, pijeska, šljunka i gline).

SPP tim

Stjepan Strelec

Direktor - odjel geotehnike

Jakov Pranjić

Direktor - odjel rudarstva i zaštite okoliša

Kristijan Grabar

dipl. ing. geotehnike

Ana Filipović

dipl. ing. geotehnike

Ivan Pažur

dipl. ing. građevinarstva

Miljenko Špiranec

mr. sc., dipl. ing. geotehnike

Miljenko Hatlak

dipl. ing. geotehnike

Marina Marciuš

mag. ing. geoinženjerstva

Janislav Kapelj

dr.sc., dipl. ing. geologije

Alen Filipović

mag.ing.geoinženjerstva

Ivana Sambolec

ing. geotehnike

Janja Golub

mag.ing.geoing.

Damir Golub

Geobušač

Marcel Gunek

Pomoćni bušač