spp logo

GEOTEHNIKA
ZAŠTITA OKOLIŠA & PROSTORNO UREĐENJE
RUDARSTVO I PODZEMNE VODE

Bušenje bunara

Geotehnika

Odjel se bavi terenskim i laboratorijskim ispitivanjima svojstava tla i stijena, izradom geomehaničkih elaborata, geofizičkim istraživanjima, bušenjem bunara i hidrogeološkim istražnim radovima, projektiranjem i nadzorom u niskogradnji, nadzorom, vještačenjem i revizijom u oblasti geotehnike.

drvo_il_dva

Zaštita Okoliša

Odjel se bavi izradom studija i elaborata zaštite okoliša, te izradom operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte koji su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.

slika_rudnika

Rudarstvo

Odjel se bavi izradom idejnih, glavnih, dopunskih i pojednostavljenih rudarskih projekata, te izradom prateće rudarske dokumentacije, za potrebe rudarskih trgovačkih društava i investitore u području površinske eksploatacije mineralnih sirovina. Pružamo usluge konzaltinga u rudarstvu, nadzora nad eksploatacijskim poljima…