Kontakt Podaci


GEOTEHNIKA
+385 42 203 302
+385 42 203 304
Fax: +385 42 203 306
spp@spp.hr

ZAŠTITA OKOLIŠA I RUDARSTVO
+385 42 203 009
Fax: +385 42 203 372
spp1@vz.t-com.hr

Lokacija

 

Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia