Slika laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja

Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje vlastiti geotehnički laboratorij koji je trenutno u postupku akreditacije pri Hrvatskoj Akreditacijskoj Agenciji (HAA). Stručno osoblje osigurava maksimalnu kvalitetu dobivenih rezultata, a time i kvalitetno rješenje geotehničkih problema.

Tvrtka SPP d.o.o. nudi sljedeća laboratorijska ispitivanja

  • edometarsko ispitivanje modula stišljivosti
  • određivanje posmičnih parametara tla uređajem za izravni posmik
  • određivanje Atterbergovih granica
  • određivanje granulometrijskog sastava tla uređajem za prosijavanje
  • određivanje suhe gustoće tla
  • određivanje optimalne vlažnosti tla Proctorovim pokusom
  • određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti tla (CBR)
  • određivanje jednoosne tlačne čvrstoće tla džepnim penetrometrom i uređajem za ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće