Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka ispitivanja bave se proučavanjem podzemnih voda. Osim usluge bušenja eksploatacijskih zdenaca (bunara), opažačkih piezometara i ostalih strukturno opažačkih bušotina, tvrtka SPP d.o.o. vrši i probna crpljenja za potrebe određivanja parametara zdenaca kao i određivanja hidrogeoloških parametara vodonosnika. Ovo ispitivanje potrebno je za dobivanje vodopravne dozvole (koncesije) Hrvatskih voda za eksploataciju podzemnih voda. Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje Rješenje ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti hidrogeoloških istraživanja.

Hidrogeološki istražni radovi u geotehnici i građevinarstvu

  • Ishođenje vodopravnih uvjeta
  • Izrada hidrogeološkog elaborata koji je neophodan za dobivanje vodopravne dozvole
  • Produljenje koncesije za korištenje podzemnih voda
  • Utvrđivanje vodonosnih slojeva geoelektričnim metodama (VES i ERT)