Bušenje zdenaca

Bušenje bunara izvodi se rotacijskom metodom kroz obložne
kolone, uz kontinuirano jezgrovanje, promjera bušenja do Ø267 mm. Na temelju determinacije nabušenog materijala određuje se točan raspored i dubina ugradnje pojedinih intervala tehničke konstrukcije zdenca. Iz vodonosnog sloja uzimaju se uzorci tla za potrebe granulometrijske analize, a radi utvrđivanja efektivnog otvora filtra (d30 – d50). Nakon ugradnje zdenačkih cijevi pristupa se čišćenju zdenca metodom aerlifta do pojave čiste vode. Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje Rješenje ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti bušenja istražnih bušotina i zdenaca.

Usluge bušenja zdenaca

  • Bušenje zdenaca s ugradnjom zdenačke konstrukcije
  • Čišćenje zdenaca metodom aerlifta
  • Revitalizacija postojećih zdenaca