Geofizička istraživanja

U geofizička istraživanja spadaju neinvazivne metode ispitivanja kojima se neizravno ispituju geotehnički parametri tla. Rezultat geofizičkih metoda je dobivanje uvida u karakteristike tla i rasprostiranje slojeva u 2D i 3D prostoru. Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje Rješenje ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti geofizičkih istraživanja.

Nudimo sljedeće geofizičke metode

Seizmičke metode

  • seizmička refrakcija
  • određivanje P i S valova
  • 2D RF tomografija
  • spektralna analiza površinskih valova - SASW
  • višekanalna analiza površinskih valova - MASW (1D i 2D)
  • ispitivanje integriteta pilota metodama - Sonic Echo (SE) i Impulse Response (IR)

Georadarske metode

  • georadar GPR, upotrebom 300 i 500 Mhz antena

Geoelektrične metode

  • vertikalno električno sondiranje (VES)
  • geoelektrična tomografija (ERT)