• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Projekti

Reference

Projekti i reference

Geotehnika

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE TEMELJENJA TRGOVAČKOG CENTRA IKEA (ISTRAŽNI RADOVI 2009. / 2011.), studeni 2011. Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o., Zagreb

GEOTEHNIČKI ELABORAT O GEOFIZIČKIM ISTRAŽIVANJIMA ZA POTREBE TEMELJENJA HOTELA "VILA VELEBITA" U ŽRNOVNICI, ožujak 2012., AutoZubak Zagreb d.o.o., Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete

GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA POSLOVNO-TRGOVAČKOG CENTRA U POSLOVNOJ ZONI MURVICA JUG, ZADAR , ožujak 2012. god., LESNINA H d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 106

GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA HOTELA ORLANDO U SREBRENOM, listopad 2012., Hoteli Dubrovačka rivijera d.d., Mlini, Š. Marka Marojice 40

Zaštita okoliša i rudarstvo

Brdski površinski kopovi "Očura" i "Očura II" gdje je društvo SPP d.o.o. dugo prisutno s raznim uslugama

Utvrđivanje rezerva tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju"Hruškovec"

Program istražnih radova i nadzor nad istražno-geološkim bušenjem u istražnom prostoru "Klupca"

Program istražnih radova i nadzor nad izradom istražne brazde na površinskom kopu ciglarske gline "Kukljaš"

Izrada elaborata o rezervama, studije o utjecaju na okoliš, ishođenje lokacijske dozvole, izrada rudarskog projekta eksploatacije ciglarske gline na eksploatacijskom polju "Slavonka". Iskop, utovar i prijevoz ciglarske gline.

Studija o utjecaju na okoliš, ishođenje lokacijske dozvole, izrada rudarskog projekta eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Očura II". Sanirane površine u prvom planu.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Prodorina 2". Eksploatacija usisnim plovnim bagerom i oplemenjivanje građevnog pijeska i šljunka na radnom platou.

Studija o utjecaju na okoliš asfaltne baze, betonare i površinskog kopa "Zvečaj"

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehniko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Tounj" s glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu. Na radnom platou vidljiva je lokacija glavnog ulaza u špilju.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Pod gaj", na otoku Šolta.

Studija utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Banja", na otoku Braču.

Studija o utjecaju na okoliš proširenja Varaždinskog groblja u neposrednoj blizini vodocrpilišta Varaždin.

Šuma obične bukve s lazarkinjom na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena "Fukinac". Prospekcija postojeće šume u svrhu izrade studije o utjecaju na okoliš, rudarskog i krajobraznog projekta.

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Gusta Vala", asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni "Gusta Vala".

  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.