• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Projekti

Reference

Projekti i reference

Geotehnika

GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE TEMELJENJA TRGOVAČKOG CENTRA IKEA (ISTRAŽNI RADOVI 2009. / 2011.), studeni 2011. Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o., Zagreb

GEOTEHNIČKI ELABORAT O GEOFIZIČKIM ISTRAŽIVANJIMA ZA POTREBE TEMELJENJA HOTELA "VILA VELEBITA" U ŽRNOVNICI, ožujak 2012., AutoZubak Zagreb d.o.o., Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete

GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA POSLOVNO-TRGOVAČKOG CENTRA U POSLOVNOJ ZONI MURVICA JUG, ZADAR , ožujak 2012. god., LESNINA H d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 106

Zaštita okoliša i rudarstvo

Brdski površinski kopovi "Očura" i "Očura II" gdje je društvo SPP d.o.o. dugo prisutno s raznim uslugama

Utvrđivanje rezerva tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju"Hruškovec"

  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101825050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.