• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

O nama

Opširnije

O tvrtki

SPP d.o.o. iz Varaždina privatno je trgovačko društvo za konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša. Osnovano je 1993. godine i zapošljava stalno zaposlene djelatnike visoke stručne spreme iz područja rudarstva, geotehnike, građevinarstva, geologije, biologije i agronomije (krajobrazna arhitektura) te inženjerstva okoliša.

Poslovni sustav tvrtke podijeljen je u dva osnovna odjela: Odjel geotehničkog istraživanja i projektiranja i Odjel Rudarstva i zaštite okoliša.

Osnovu geotehničkog istraživanja i projektiranja čine kvalitetni terenski istražni radovi. Uz široki spektar vlastitih bušaćih garnitura posjedujemo i opremu za geofizička istraživanja i to: seizmička refrakcija, P i S valova, spektralna analiza površinskih valova SASW i MASW, geoelektrična istraživanja VES i 2D geoelektrična tomografija, georadar GPR, ispitivanje integriteta pilota.

Također smo u vlasništvu CPT-u statičke penetracijske sonde s mjerenjem pornog tlaka, kao i plosnatog dilatometra DMT tipa Marcheti. Istražne bušotine opremamo i inklinometarskim cijevima proizvođača Sisgeo srl, a horizontalne pomake mjerimo najnovijom biaxial digital MEMS mjernom sondom.

Uzorke tla nakon istražnog bušenja ispitujemo u geotehničkom laboratoriju, koji je dio poslovnog sustava tvrtke. Temeljem detaljnih istražnih radova izrađujemo geotehničke elaborate temeljenja, projekte temeljenja i zaštite građevne jame.

Posjedujemo Rješenje ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova osnovom kojeg nudimo usluge bušenja zdenaca (bunara) promjera do 320 mm, piezometara i ostalih strukturno-opažačkih bušotina. Nudimo osvajanje izvedenih vodozahvatnih zdenaca metodom "air lifta", kompresorom kapaciteta 10 m3/min. Vršimo i hidrogeološka mjerenja izdašnosti te izdajemo hidrogeološka izviješća o kapacitetu zdenca i parametrima vodonosnika, a za potrebe dobivanja koncesije kod zahvata podzemne vode.

SPP d.o.o. ima dugu tradicuju u izradi tehničke dokumentacije za površinsku eksploataciju vezanih i nevezanih mineralnih sirovina (tehničko - građevnog kamena, pijeska, šljunka i gline). Izrađujemo studije utjecaja na okoliš, elaborate zaštite okoliša i operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.


Stručnost

SPP d.o.o. iz Varaždina privatno je trgovačko društvo za konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša.


Kontaktirajte nas

Konzalting

SPP d.o.o. ima dugu tradicuju u izradi tehničke dokumentacije za površinsku eksploataciju vezanih i nevezanih mineralnih sirovina (tehničko - građevnog kamena, pijeska, šljunka i gline).


Kontaktirajte nas

Direktor
Mobitel:098/268 248
e-mail:spp@spp.hr


Stjepan Strelec
Direktor

Direktor, voditelj rudarskog odjela i odjela zaštite okoliša
e-mail:spp1@vz.t-com.hr


Jakov Pranjić
Direktor
Voditelj rudarskog odjela i odjela zaštite okoliša

Voditelj geotehničkog odjela
Mobitel:098/379 488
e-mail:spp@spp.hr


Kristijan Grabar
Voditelj geotehničkog odjela

Projektant
Mobitel:099/434 2335
e-mail:spiranec@spp.hr


Miljenko Špiranec
Projektant
  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101825050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.