• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Geotehnika

Geotehnički laboratorij

Geotehnika

Laboratorijska ispitivanja

Tvrtka SPP d.o.o. posjeduje vlastiti geotehnički laboratorij koji je trenutno u postupku akreditacije pri Hrvatskoj Akreditacijskoj Agenciji (HAA). Stručno osoblje osigurava maksimalnu kvalitetu dobivenih rezultata, a time i kvalitetno rješenje geotehničkih problema.

Tvrtka SPP d.o.o. nudi sljedeća laboratorijska ispitivanja:

- Edometarsko ispitivanje modula stišljivosti


- Određivanje posmičnih parametara tla uređajem za izravni posmik


- Određivanje Atterbergovih granica


- Određivanje granulometrijskog sastava tla uređajem za prosijavanje


- Određivanje suhe gustoće tla


- Određivanje optimalne vlažnosti tla Proctorovim pokusom


- Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti tla (CBR)


- Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće tla džepnim penetrometrom i uređajem za ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće


  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.