• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr
SPP Geotehnika, zaptita okoliša i rudarstvo

Geotehnika

Geotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu
Geomehanički, geofizički i hidrogeološki istražni radovi, laboratorijska ispitivanja tla

Opširnije

Zaštita okoliša &

prostorno uređenje

Izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša
Uz studije i elaborate zaštite okoliša izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte.

Opširnije

Rudarstvo &

podzemne vode

Izrada idejnih, glavnih, dopunskih i pojednostavljenih rudarskih projekata.
Geološki istražni radovi i elaborati.

Opširnije
Geotehnika - SPP - bušenje
Odjel geotehnike

Odjel se bavi terenskim i laboratorijskim ispitivanjima svojstava tla i stijena, izradom geomehaničkih elaborata, geofizičkim istraživanjima, hidrogeološkim istražnim radovima, projektiranjem i nadzorom u niskogradnji, nadzorom, vještačenjem i revizijom u oblasti geotehnike.


Opširnije
Geofizička mjerenja i ispitivanja - SPP
Odjel rudarstva

Odjel se bavi izradom idejnih, glavnih, dopunskih i pojednostavljenih rudarskih projekata, te izradom prateće rudarske dokumentacije, za potrebe rudarskih trgovačkih društava i investitore u području površinske eksploatacije mineralnih sirovina. Zbog duge tradicije u izradi projektne i tehničke dokumentacije u rudarstvu pružamo usluge konzaltinga u rudarstvu, nadzora nad eksploatacijskim poljima...


Opširnije
Hidrogeološka istraživanja - SPP
Odjel zaštite okoliša

Odjel se bavi izradom studija i elaborata zaštite okoliša, te izradom operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte koji su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.


Opširnije

Zašto odabrati SPPGeotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu.


Projektiranje u geotehnici i građevinarstvu.

Geološki istražni radovi i elaborati

Projekti temeljenja

Projekti zaštite građevinskih jama

Projekti sanacije klizišta


Izvođenje radova u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša.

Osim istražnog bušenja, posjedujemo opremu za geofizička istraživanja. Također vršimo bušenje zdenaca (bunara) do promjera 320 mm, piezometara i ostalih strukturno-opažačkih bušotina.


Izrađujemo studije utjecaja na okoliš, elaborate zaštite okoliša i operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

Najnovije vijesti
Redizajn mrežne stranice

Kvalitetniji prikaz sadržaja Internet stranice na pametnim telefonima, tabletima i računalima.

  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.