• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Geotehnika

Hidrogeološka istraživanja

Geotehnika

Geotehnika
Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka ispitivanja bave se proučavanjem podzemnih voda. Osim usluge bušenja eksploatacijskih zdenaca (bunara), opažačkih piezometara i ostalih strukturno opažačkih bušotina, tvrtka SPP d.o.o. vrši i probna crpljenja za potrebe određivanja parametara zdenaca kao i određivanja hidrogeoloških parametara vodonosnika. Ovo ispitivanje potrebno je za dobivanje vodopravne dozvole (koncesije) Hrvatskih voda za eksploataciju podzemnih voda.


Tvrtka SPP d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva poljoprivrede za obavljanje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova i to: 1. hidrogeološka istraživanja, 2. geofizička istraživanja, 3. bušenje istražnih bušotina i zdenaca. Klasa: UP/I-034-01/11-01/837, urbroj: 525-12/0985-12-4 od 21.svibnja 2012.
Hidrogeološki istražni radovi u geotehnici i građevinarstvu

- terenska i laboratorijska ispitivanja svojstava tla i stijena,

- ostali inženjering iz oblasti rudarstva, građevinarstva, geotehnike i zaštite okoliša.


  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.