• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Geotehnika

Geomehanička istraživanja

Geotehnika

Geotehnička istraživanja

Metode izrade istražnih bušotina i sondažnih jama, invazivne su metode terenskog istraživanja tla i stijena. To znači da se mehanički ulazi u tlo ili stijenu radi utvrđivanja rasporeda, debljine i svojstava slojeva ispod površine tla na kojem se planira izgraditi građevinu. Osim istražnog bušenja, u ovu kategoriju spada i in-situ dinamičko i statičko sondiranje tla kod kojih se na osnovi rezultata in-situ pokusa određuju svojstva i parametri tla kao što su modul stišljivosti, čvrstoća itd.

Geotehnika

Tvrtka SPP d.o.o. nudi sljedeće usluge geomehaničkog ispitivanja tla:

- bušenje (ručno, rotacijsko, udarno),

Geotehnika

- SPT (standardni penetracijski pokus)

Geotehnika

- DMT (plosnati dilatometar),

Geotehnika

- DPH (teška udarna sonda)

Geotehnika

- DPL (laka udarna sonda)

Geotehnika

- CPT (statički penetracijski pokus)

Geotehnika

- Kružna ploča

Geotehnika
Geotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu

- terenska i laboratorijska ispitivanja svojstava tla i stijena,

- izrada geomehaničkih elaborata,

- geofizička istraživanja,

- hidrogeološki istražni radovi,

- projektiranje i nadzori u niskogradnji,

- projektiranje, nadzor i izvođenje minerskih radova,

- nadzor, vještačenja i revizije u oblasti geotehnike i rudarstva,

- geofizički, geološki i rudarski istražni radovi,

- studije seizmičkih efekata miniranja,

- ostali inženjering iz oblasti rudarstva, građevinarstva, geotehnike i zaštite okoliša.


  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.