• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Geotehnika

Geofizička istraživanja

Geotehnika

Geotehnika
Geofizička istraživanja

U geofizička istraživanja spadaju neinvazivne metode ispitivanja kojima se neizravno ispituju geotehnički parametri tla. Rezultat geofizičkih metoda je dobivanje uvida u karakteristike tla i rasprostiranje slojeva u 2D i 3D prostoru.

Tvrtka SPP d.o.o. nudi sljedeće geofizičke metode:

- Seizmičke tmetode: Seizmička refrakcija, odeđivanje P i S valova, 2D RF tomografija, spektralna analiza površinskih valova SASW, te više kanalna MASW (1D i 2D), ispitivanje integriteta pilota metodama - Sonic Echo (SE) i Impulse Response (IR).

- Georadarske metode: georadar GPR, upotrebom 300 i 500 Mhz antena.


- Geoelektrične metode: vertikalno električno sondiranje (VES), geoelektrična tomografija (ERT)


  • SPP d.o.o., Koprivnička ulica 47, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
  • OIB: 17497489416
  • IBAN:HR4123600001101725050
  • SWIFT:ZABAHR2X
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.